Các gói tập luyện Các gói tập luyện

Các gói tập luyện

GIỚI THIỆU CÁC GÓI TẬP LUYỆN TẠI TOP PILATES

Lựa chọn gói tập luyện phù hợp với nhu cầu, địa điểm và ngân sách của bạn

Gói tập lớp 12 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo lớp

 

Gói tập lớp 24 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập lớp 36 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

Gói tập lớp 72 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập lớp 144 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập 1 tháng

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Không giới hạn số buổi luyện tập
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập 3 tháng

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Không giới hạn số buổi luyện tập
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

Gói tập 1 buổi

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay