THỜI KHOÁ BIỂU

Lựa chọn và theo dõi các lớp tập luyện phù hợp với thời gian biểu của bạn

Studio Trần Hưng Đạo

16:00 - 17:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Đặt lịch
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Đặt lịch
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Đặt lịch

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Tham gia ngay