THỜI KHOÁ BIỂU

Lựa chọn và theo dõi các lớp tập luyện phù hợp với thời gian biểu của bạn

Studio Lê Đại Hành

07:00 - 08:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
17:00 - 18:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Đặt lịch

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Tham gia ngay