THỜI KHOÁ BIỂU

Lựa chọn và theo dõi các lớp tập luyện phù hợp với thời gian biểu của bạn

Studio CMT8

07:00 - 08:00
Reformer LV1
Đăng Sơn
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
7:15 - 8:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
8:15 - 9:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Đăng Sơn
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
10:00 - 11:00
Reformer LV1
Thanh Trà
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
12:00 - 01:00
Reformer LV1
Thanh Trà
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Quỳnh Trang
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
17:00 - 18:00
Reformer LV1
Đăng Sơn
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
17:30 - 18:30
Reformer LV1
Thanh Trà
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
18:15 - 19:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
18:30 - 19:30
Reformer LV1
Thanh Trà
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
19:15 - 20:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
19:30 - 20:30
Reformer LV1
Thanh Trà
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc

Studio Trần Hưng Đạo

16:00 - 17:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Kết thúc
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Kết thúc
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Phương Thị
Còn 7 vị trí trống
Kết thúc

Studio Lê Đại Hành

07:00 - 08:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Thành Hưng
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
17:00 - 18:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 9 vị trí trống
Kết thúc
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Trường An
Còn 10 vị trí trống
Kết thúc

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Tham gia ngay