Thời khóa biểu

Studio CMT8

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
07:00 - 08:00
Reformer LV1
Đăng Sơn
13
10
book
7:15 - 8:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
8:15 - 9:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Đăng Sơn
13
10
book
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Thành Hưng
13
10
book
10:00 - 11:00
Reformer LV1
Thanh Trà
13
10
book
12:00 - 01:00
Reformer LV1
Thanh Trà
13
10
book
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
17:00 - 18:00
Reformer LV1
Đăng Sơn
13
10
book
17:30 - 18:30
Reformer LV1
Thanh Trà
13
10
book
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Thành Hưng
13
10
book
18:15 - 19:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
18:30 - 19:30
Reformer LV1
Thanh Trà
13
10
book
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Thành Hưng
13
10
book
19:15 - 20:15
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
19:30 - 20:30
Reformer LV1
Thanh Trà
13
10
book

Studio Trần Hưng Đạo

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Phương Thị
13
7
book
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Phương Thị
13
7
book
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Phương Thị
13
7
book

Studio Lê Đại Hành

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
07:00 - 08:00
Reformer LV1
Thành Hưng
13
10
book
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Trường An
13
10
book
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Trường An
13
10
book
16:00 - 17:00
Reformer LV1
Thành Hưng
13
10
book
17:00 - 18:00
Reformer LV1
Trường An
13
10
book
18:00 - 19:00
Reformer LV1
Trường An
13
10
book
19:00 - 20:00
Reformer LV1
Trường An
13
10
book

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay