Các gói tập luyện

Gói tập 1 buổi

Về gói tập


Phù hợp cho người tập cường độ cao
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

Những gói tập tương tự

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Tham gia ngay