Các gói tập luyện

Lựa chọn gói tập luyện phù hợp với nhu cầu, địa điểm và ngân sách của bạn

Gói tập lớp 12 buổi

3,200,000đ

266,000đ/buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo lớp

 

Gói tập lớp 24 buổi

4,960,000đ

206,000đ/buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập lớp 36 buổi

6,600,000đ

183,000đ/buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

Gói tập lớp 72 buổi

9,540,000đ

132,000đ/buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập lớp 144 buổi

16,200,000đ

112,000đ/buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập 1 tháng

4,960,000đ

82,000đ/buổi

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Không giới hạn số buổi luyện tập
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập 3 tháng

12,000,000đ

66,000đ/buổi

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Không giới hạn số buổi luyện tập
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

Gói tập 1 buổi

500,000đ

500,000đ/buổi

Phù hợp cho người tập cường độ cao
Thời gian linh hoạt 
Huấn luyện viên theo nhóm

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Tham gia ngay